komparation av adjektiv 1

Adjektiv bestående av en enda stavelse (t.ex. small, fast, brave) kompareras i princip alltid på följande sätt:
Ex. 1: small, smaller, the smallest
Ex. 2: fast, faster, the fastest
Ex. 3: brave, braver, the bravest

Adjektiv bestående av tre eller fler stavelser (t.ex. expensive, ambitious, independent) kompareras på följande sätt:
Ex. 1: expensive, more expensive, the most expensive
Ex. 2: ambitious, more ambitious, the most ambitious
Ex. 3: independent, more independent, the most independent