komparation av adjektiv 2

Adjektiv bestående av två stavelser (t.ex. nervous, helpful) kompareras ofta med more och most.
Ex. 1: nervous, more nervous, the most nervous
Ex. 2: helpful, more helpful, the most helpful

Dock kompareras adjektiv med två stavelser som slutar på -y (t.ex. scary, dirty) vanligtvis INTE med more och most:
Ex. 1: scary, scarier, the scariest
Ex. 2: dirty, dirtier, the dirtiest

Vissa andra adjektiv med två stavelser (t.ex. narrow, simple) kompareras vanligtvis INTE HELLER med more och most.
Ex. 1: narrow, narrower, the narrowest
Ex. 2: simple, simpler, the simplest

Många adjektiv med två stavelser (t.ex. stupid, likely ) kan kompareras på två sätt.
Ex. 1: stupid, stupider, the stupidest
Ex. 1: stupid, more stupid, the most stupid
Ex. 2: ikely, likelier, the likeliest
Ex. 2: likely, more likely, the most likely