adverb efter verbs of sense and perception

I ett tidigare kapitel har vi gått igenom att adverb vanligtvis slutar på -ly och ger mer information om (alltså modifierar) verb (t.ex. Sheree walked comfortably in her new shoes.).

Efter verben feel, look, smell, taste, sound, seem och appear – när subjektet är passivt – används dock adjektiv för att modifiera verb.
Ex. 1: The food smells good. (Meningens subjekt är The food. Någon annan än meningens subjekt tycker att maten luktar gott.)
Ex. 2: Derek looks nervous. (Meningens subjekt är Derek. Någon annan än meningens subjekt uppfattar att Derek ser nervös ut.)

Men är det subjektet som agerar används fortfarande adverb.
Ex. 1: Anna eagerly smells the food. (Det är meningens subjekt, Anna, som ivrigt luktar på maten.)
Ex. 1: Derek looks nervously at his father. (Det är meningens subjekt, Derek, som tittar nervöst på sin far.)