am, are, is

I am, You are, He/She/It is, We are, They are

Notera att man säger:
Ex. 1: Watching movies (Att titta på film) is fun.
Ex. 2: Meeting new people (Att träffa nya människor) is interesting and exciting.