can, could
(kan, skulle kunna)

Can (kan) används när man frågar om något är praktiskt eller teoretiskt möjligt.
Ex. 1: Can crocodiles cry?
Ex. 2: You look a bit lost. Can I help you?
Ex. 3: Can men kiss each other in Saudi Arabia? (Underförstått: Kan män kyssa varandra i Saudi Arabien utan att bryta mot lagen?)

Could (skulle kunna) används i sammanhang när man ber om tjänster/hjälp (och man redan vet eller anar att det man ber om är praktiskt möjligt).
Ex. 1: Could you help me by holding the door open for me?
Ex. 2: Guys, could you please be quiet?
Ex. 3: Could I buy all of you dinner tonight to say thanks?
Ex. 4: Don't forget to ask the guests if they could take off their shoes.