may, might

May och might används när man talar om möjligheter eller sannolikheter. Orden betyder nästan samma sak och gränsdragningar för när ett av orden passar bättre än det andra är ibland svåra att göra. En tumregel att hålla sig till är emellertid att may bör användas när sannolikheten är hög och might bör användas när sannolikheten är låg.

Meningar med may.
Ex. 1: France may win the Soccer World Cup again.
Ex. 2: I have dated Alicia for six months and things are going really well. She may be my future wife.

Meningar med might.
Ex. 1: Chile might win the Soccer World Cup.
Ex. 2: You should ask that random woman out. She might be your future wife.

Notera att det är relativt vanligt bland personer med engelska som modersmål att i många situationer använda may och might ombytligt. Människor ser alltså ofta may och might som synonymer. Detta gäller särskilt i talad engelska.