shall, should

Shall betyder ska och should betyder borde.

Shall används när man föreslår någonting.
Ex. 1: Shall we dance?
Ex. 2: Shall I bring you something to eat?

Shall används också om saker som är formellt tvingande.
Ex. 1: You shall not smoke outside of this designated zone.
Ex. 2: It's the law that everybody who earns income shall pay tax.

Should används för att dela med sig av eller fråga om åsikter.
Ex 1: You should wear the blue shirt instead of the red shirt.
Ex. 2: Should I tell Nelson about what happened?