-s, -es, -ves, -ies
(plural)

Som regel lägger du på -s på ordet när du bildar plural på engelska. Det finns dock bl.a. följande undantag:
1. Ord som slutar på -s eller på ett s-liknande ljud får ändelsen -es (t.ex. one church, two churches).
2. Ord som slutar på -f eller -fe får ändelsen -ves (t.ex. one wife, two wives).
3. Ord som slutar på konsonant+y får ändelsen -ies (t.ex. one city, two cities).