genitiv
(ägandeform: t.ex. Mark’s car)

Som regel lägger du på 's (apostrof och s) för att uttrycka ägande (t.ex. Mrs Jones's friends1, the women's choice, the church's address).
Ett viktigt undantag är dock att för ord i plural som slutar på –s lägger du bara på (apostrof) (t.ex. the dogs' tails, the sisters' father, the churches' addresses).


  1. Mrs Jones' friends är också grammatisk korrekt.