much, many

Many (många) används framför räknebara substantiv så som dollar, lake, hour, newspaper och job.
Ex. 1: I don't have many dollars.
Ex. 2: How many lakes are there in Finland?.

Much (mycket) används framför oräknebara substantiv så som money, water, news, work och time (tid).
Ex. 1: I don’t have much money.
Ex. 2: How much water is there in the bottle?
(Oräknebar betyder att man INTE kan säga t.ex. one money, two money, three money etc.)

Notera att man på svenska mer eller mindre talspråkigt kan byta ut många med mycket och säga t.ex. mycket jobb och mycket sjöar men att den möjligheten inte finns på engelska. Man kan alltså INTE säga much jobs och much lakes.