some, any

Some och any bedyder båda någon/något/några.

Står det klart att något finns används some.
Ex 1. There are some students in the classroom. (Eleverna finns i klassrummet.)
Ex 2. When you play ice hockey you need some protection. (Det är klarlagt att det finns ett behov av skydd vid ishockeyspel.)
Ex 3. Would you like some coffee? (Det finns kaffe som du kan få.)
Ex 4. Excuse me, waitress, could you give me some coffee? (Det finns kaffe, och servitrisen kan kanske servera dig det.)

Står det klart att något INTE finns eller om det är OKLART om något finns används any.
Ex 1. There are not any students in the classroom. (Det finns inga elever i klassrummet.)
Ex 2. When you sleep in a bed you never need any protection. (Det finns inget skyddsbehov när man ska sova i en säng.)
Ex 3. Is there any coffee? (Det är oklart om det finns något kaffe.)