this, that, these eller those

Singular
This (den här/det här) är singular och nära talaren.
Ex. 1: This car [right here] is nice.

That (den där/det där) är singular och en bit ifrån talaren.
Ex. 1: That car [over there] is nice.

Plural
These (de här/dom här) är plural och nära talaren.
Ex. 1: These cars [right here] are nice.

Those (de där/dom där) är plural och en bit ifrån talaren.
Ex. 1: Those cars [over there] are nice.

This, that, these och those motsvarar ibland också svenskans den och det.
Ex. 1: Do you remember the 90s? Those were the days. (Minns du 90-talet. Det var tider det.)