which, what (i frågor)

Which används när det finns ett välkänt och begränsat antal att välja från.
Ex 1. Which type of girls do you like the most, outgoing girls or shy girls? (Det finns bara två typer att välja mellan.)
Ex 2. Which room is your bedroom? (Det finns ett exakt och relativt litet antal rum i en bostad.)

What används när det INTE finns ett välkänt och begränsat antal att välja från.
Ex 1. What type of women do you like the most? (Det är oklart hur många kvinnotyper det finns.)
Ex 2. What is your favorite song? (Det är oklart hur många sånger/låtar som finns.)