have, have got, got

Have och have got betyder båda har. Uttrycken används ombytligt, d.v.s. där det ena uttrycket passar in passar också ofta (men inte alltid) det andra uttrcket in.
Ex. 1: I have a jacket. (Jag har en jacka.)
Ex. 2: They have got a friend. (De har en kompis.)

Got är preteritum (imperfekt/igår-formen) av verbet get (få), och betyder fick.
Ex. 1: I got a jacket. (Jag fick en jacka.)
Ex. 2: They got a friend. (De fick/skaffade sig en kompis.)

Notera att personer som vill uttrycka I have got i talad engelska generellt sett säger I've got. I've got uttalas i sin tur på ett sätt som låter snarlikt I got, eftersom att 've-delen i uttrycket I've got nästan "sväljs". Detta gör att personer som inte har engelska som modersmål ibland blandar ihop I've got, You've got, We've got och They've got med I got, You got, We got och They got.