make, do

Make och do betyder båda göra. Det finns ingen enkel regel som talar om när man ska använda make och när man ska använda do. Därför behöver uttryck med make och do läras in vart och ett för sig.

Några uttryck med make:
make a difference (göra skillnad), make an effort (anstränga sig), make a joke (skämta/säga ett skämt), make plans (planera), make breakfast (laga frukost)

Några uttryck med do:
do business (göra affärer), do a favor (göra en tjänst), do your hair (fixa håret), do homework (göra läxor), do nothing (göra ingenting)