oregelbundna verbs böjning

Det finns ingen regel som säger hur oregelbundna verb ska böjas i formerna preteritum (igår-formen) och supinum (har-/hade-formen). De oregelbundna verbens böjning behöver därför läras in vart och ett för sig. Böjningarna lärs ofta in genom att man lär sig att rabbla en ramsa besående av verbformerna infinitiv (att-formen), preteritum (igår-formen) och supinum (har-/hade-formen), (t.ex. speak, spoke, spoken; fly, flew, flown; write, wrote, written; go, went, gone).

Jämför med regelbundna verb som alltid böjs med -ed (t.ex. play, played, played; start, started, started).