påhängsfrågor
(t.ex. isn’t it? did they?)

Genom att lägga till en påhängsfråga (t.ex. isn’t it? did they? can't I?) till ett påstående kan man göra en fråga av ett påstående.

Om påståendet innehåller orden not eller never ska påhängsfrågan INTE innehålla ordet not.
Ex 1. You aren't from Ireland, are you?
Ex 2. Henric doesn't like jazz music, does he?
Ex 3. I can never win, can I?

Om påståendet INTE innehåller orden not eller never ska påhängsfrågan innehålla ordet not.
Ex 1. You are from Sweden, aren't you?
Ex 2. Henric likes rock music, doesn't he?

Påhängsfrågor på engelska motsvaras av svenskans uttryck ...eller hur? eller svenskans omskrivning Visst är det så att...