tredje person singular -s

I enkel presens, i tredje person singular, lägger man på s på verbet. Det innebär att man säger t.ex. I play, You play, We play, They play – men He/She/It plays.

I meningar där subjektet går att byta ut mot he, she eller it lägger man också på s på verbet.
Ex. 1: Carlos plays volleyball.
Ex. 2: My daughter walks to school.
Ex. 3: The sun shines.